KALENDARIUM

Realizacja konferencji dla nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek prowadzonych przez SWL w r. szk. 2019/2020

l.p. Data  Nazwa szkoły/placówki Tytuł Forma
1 16.04.2019 r. SP-MSZ Puławy Równowaga ciała i umysłu-rola zdrowia i urody. konferencja dla nauczycieli
2 25.04.2019 r.  SP-MSZ Łuków Rola zespołu terapeutycznego w opiece nad osobą autystyczną “Autyzm - po drugiej stronie lustra”. konferencja dla nauczycieli
3 23.10.2019 r. SP-MSZ Zamość Masaż tensegracyjny w kosmetologii i chorobach układowych. Część II konferencja dla nauczycieli
4 29.10.2019 r. SP-MSZ Łuków CAD/CAM w pracy technika dentystycznego. konferencja dla nauczycieli
5 5.11.2019 r SP-MSZ Chełm Architekci uśmiechu - profilaktyka i leczenie w stomatologii. konferencja dla nauczycieli
6 7.11.2019 r. LSCDN Lublin Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły a ocena pracy nauczyciela konferencja dla kadry kierowniczej  szkół i placówek
7 14.11.2019 r. SP-MSZ Lublin Terapia zajęciowa drogą i sposobem na poprawę jakości życia. konferencja dla nauczycieli
8 27-28.11.2019 r. LSCDN Lublin Prawo oświatowe - zadania szkół i placówek o zasięgu regionalnym konferencja dla kadry kierowniczej szkół i placówek
9 5.12.2019 r.  LSCDN Lublin Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole policealnej konferencja dla kadry kierowniczej szkół i placówek

Harmonogram konferencji jednostek oświatowych prowadzonych przez SWL w roku 2018/2019

Termin Miejsce
/Organizator
Temat Adresat

14 maja 2019r. 
godz. 16.30­19.00

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie wraz z doradcami metodycznymi m.Lublin, sala konferencyjna
Rejestracja pod numerem telefonu 608 577 186. Liczba miejsc ograniczona.
Konferencja metodyczna Biblioteka pomysłów - atrakcyjne formy pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Konferencja metodyczna dla nauczycieli świetlic, edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
28 marca 2019r. 
godz. 9.00­15.00

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie

Miejsce: sala konferencyjna PBW im. KEN w Lublinie
Prowadzenie: Marcin Szostek, Wydział Zbiorów Audiowizualnych PBW im. KEN w Lublinie
Zgłoszenia: mszos@ken.pbw.lublin.pl

Seminarium "Kompetencje wychowawcze nauczycieli biblioteki szkolnej" Nauczyciele biblioteki szkolnej
17.04 P-MSZ w Puławach „Piękna na wiosnę – jak dbać o urodę i równowagę psychosomatyczną”. Konkurs wizażu. Konferencja metodyczna dla nauczycieli j.o. prowadzonych przez SWL (50 osób)
23.04 SP-MSZ w Łukowie

Innowacje na lekcjach w-f „Aktywność fizyczna receptą na zdrowie”

Konferencja metodyczna ze szkoleniem instruktorskim Nordic walking dla nauczycieli j.o. prowadzonych przez SWL (25 osób)

15.05 SP-MSZ w Chełmie „VII Turniej masażu” Nauczyciele kształcący w zawodzie technik masażu
06.06 SP-MSZ w Łukowie „Bezpieczny Internet w bibliotece szkolnej” Bibliotekarze jednostek oświatowych prowadzonych przez SWL (25 osób)
06.09 LSCDN

„Zasady oceny pracy nauczyciela w świetle znowelizowanych przepisów. Tworzenie szkolnego regulaminu oceny pracy nauczyciela”

Seminarium dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych prowadzonych przez SWL (20 osób)

10.09. - gr 1
13.09. – gr 2
LSCDN

„Sposoby motywowania uczniów/słuchaczy” gr. 1
„Sposoby motywowania uczniów/słuchaczy” gr. 2

Warsztaty metodyczne dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez SWL (dwie grupy po 20 osób)

X

SP-MSZ Biłgoraj;
SP-MSZ Janów Lubelski

„Wybrane aspekty opieki nad osobą chorą i niesamodzielną”

Konferencja dla nauczycieli szkół zawodowych prowadzonych przez SWL (25 osób)

X SP-MSZ w Chełmie „Techniki dentystyczne  i higiena stomatologiczna”

Konferencja dla nauczycieli szkół zawodowych prowadzonych przez SWL (20 osób)

18.10 LSCDN

„Innowacje pedagogiczne – zasady zatwierdzania przez dyrektora szkoły/placówki”

Seminarium dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych prowadzonych przez SWL (20 osób)

6.11 – gr. 1
8.11 – gr. 2

LSCDN „Nowe technologie w edukacji”

Warsztaty komputerowe dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez SWL (dwie grupy po 15 osób)

15. 11 SP-MSZ w Lublinie

„Alternatywne metody komunikowania się z pacjentem/podopiecznym”

Konferencja metodyczna dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez SWL (50 osób)

16.11 - gr. 1
19.11 - gr. 2

LSCDN

„Formułowanie celów i zadań oraz ocena ryzyka w jednostce oświatowej” gr. 1
„Formułowanie celów i zadań oraz ocena ryzyka w jednostce oświatowej” gr. 2

Warsztaty dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych prowadzonych przez SWL (dwie grupy)

07.12 - gr. 1
10.12 - gr. 2

LSCDN

„Samoocena systemu kontroli zarządczej (rola, metody, arkusze samooceny, przeprowadzanie samooceny, analiza wyników i ich wykorzystanie)”

Warsztaty dla kadry kierowniczej jednostek oświatowych prowadzonych przez SWL (dwie grupy)

12.12 BP w Zamościu „Rola książki w promocji czytelnictwa” Konferencja metodyczna dla nauczycieli jednostek oświatowych prowadzonych przez SWL (50 osób)

Harmonogram konferencji jednostek oświatowych prowadzonych przez SWL Rok 2018 w formacie pdf

Ważne wydarzenia w naszych Placówkach

Data

Organizator

Wydarzenie

Adresat

27.09.2018

Pedagogiczna Biblioteka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie i Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie­-Skłodowskiej w Lublinie

V KONFERENCJA bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego
KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE ORAZ INNE FORMY WSPIERANIA PRACY SZKOŁY/PLACÓWKI – ZAPROSZENIE DO WSPÓŁPRACY

Szczegółowe informacje:

http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/pliki/file/Program%20V%20konferencji.pdf

bibliotekarze

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Lublinie

Ogólnopolski konkurs na grę edukacyjną Moja Polska Niepodległa

Szczegółowe informacje:

http://ken.pbw.lublin.pl/pbw/pliki/file/Regulamin%20MOJA%20POLSKA%20NIEPOD.pdf

uczniowie
szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie ogłasza

V Ogólnopolski Konkurs o ks. Stanisławie Konarskim "Ksiądz Stanisław Konarski ; nasz współczesny" pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika, Metropolity Lubelskiego oraz Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty.

IV Ogólnopolski Konkurs Literacki o Twórczości Kornela Makuszyńskiego "CZYTANIE JEST PRZYGODĄ"
pod patronatem Pana Marka Michalaka Rzecznika Praw Dziecka, Pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty, Pana Krzysztofa Żuka Prezydenta Miasta Lublin, Pani Anny Wende-Surmiak Dyrektora Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem, Pani Karoliny Kępczyk Dyrektora Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

Regulaminy do konkursów dostępne są na stronie internetowej PBW http://ken.pbw.lublin.pl

uczniowie szkół

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie
Zajęcia odbywają się w sali konferencyjnej PBW
(I piętro, pokój 11)

Seria warsztatów metodycznych o tematyce jak niżej

Uwaga! Udział w warsztatach wymaga wcześniejszego zgłoszenia na adres e-mail podany przy temacie zajęć

nauczyciele oraz bibliotekarze bibliotek szkolnych

18.10.2017
oraz
26.10.2017

Prowadzenie:
Urszula Cygan, Luiza Kawka

Zgłoszenia na warsztaty*: 
luiza.kawka@ken.pbw.lublin.pl 
*w zgłoszeniu proszę zaznaczyć wybrane godziny zajęć
(
do wyboru - 10:00-11:30 lub 15:30-17:00)

Działamy, czytamy, tworzymy - niezwykłe akcje w bibliotece szkolnej


13.12.2017

Prowadzenie:
Ewa Mazurek, Piotr Król

Zgłoszenia na warsztaty*: 
piotr.krol@ken.pbw.lublin.pl
*w zgłoszeniu proszę zaznaczyć wybrane godziny zajęć
(
do wyboru - 10:00-11:30 lub 15:30-17:00)

Przechowywanie zbiorów w bibliotece szkolnej

24.01.2018

Prowadzenie:
Grażyna Kłos, Ewelina Czajkowska

Zgłoszenia na warsztaty:
grazyna.klos@ken.pbw.lublin.pl
godz. 10:00-11:30

Teatr kamishibai i inne...
Wybrane formy parateatralne w upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci

21.02.2018

Prowadzenie:
Joanna Tarasiewicz, Piotr Wiechnik

Zgłoszenia na warsztaty*:
joanna.tarasiewicz@ken.pbw.lublin.pl
*w zgłoszeniu proszę zaznaczyć wybrane godziny zajęć
(do wyboru - 10:00-11:30 lub 15:30-17:00)

Literackie kody QR w bibliotece - wykorzystanie w konkursach, quizach i lekcjach bibliotecznych

21.03.2018

Prowadzenie:
Aneta Głowacka

Zgłoszenia na warsztaty:
aneta.glowacka@ken.pbw.lublin.pl
godz. 10:00-11:30

Deskryptory Biblioteki Narodowej jako nowy język opracowania zbiorów

11.04.2018

Prowadzenie:
Joanna Tarasiewicz

Zgłoszenia na warsztaty*:
joanna.tarasiewicz@ken.pbw.lublin.pl
*w zgłoszeniu proszę zaznaczyć wybrane godziny zajęć
(do wyboru - 10:00-11:30 lub 15:30-17:00)

Inny wymiar czytelnictwa - rozszerzona rzeczywistość na przykładzie "Małego Księcia"

23.05.2018

Prowadzenie:
Maciej Sztorc

Zgłoszenia na warsztaty:
maciej.sztorc@ken.pbw.lublin.pl
godz. 10:00-11:30

Niezbędnik informacyjny bibliotekarza

27.04.2017

Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta, LSCDN

V Wojewódzki Konkurs Wiedzy Farmaceutycznej i Konferencja Metodyczna dla nauczycieli szkół medycznych województwa lubelskiego „Od rośliny do leku”

Zainteresowani nauczyciele i uczniowie

26.04 2017, godz 10.00

Medyczne Studium Zawodowe im. PCK w Puławach

Konkurs Wizażu połączony z III konferencją Kosmetyczną

Zainteresowani nauczyciele i uczniowie

2.03.2017

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie oraz partnerzy: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie

IV Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy

Zainteresowani nauczyciele bibliotekarze

19.10.2016

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie
www.medyki-chelm.pl

KONFERENCJA dla higienistek i asystentek stomatologicznych  Architekci uśmiechu – technologie przyszłości
http://www.medyki-chelm.pl/zycie/20161019/porgram.pdf;

Higienistki i asystentki stomatologiczne oraz uczniowie tych kierunków.

25.10.2016

MSZ Zamość

IV Konferencja Samorządów Szkół Medycznych województwa lubelskiego
Kreowanie kariery zawodowej a rynek pracy

 

26.10.2016

Medyczne Studium Zawodowe w Lublinie

www.mszlublin.pl;

Konferencja metodyczna
Najnowsze technologie w dążeniu do piękna - jak pozbyć się przebarwień na skórze
http://www.mszlublin.pl/wazne-wydarzenia

nauczyciele szkół medycznych województwa lubelskiego uczących na kierunku technik usług kosmetycznych.

16.11. 2016

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

www.bipe.pl;

Konferencja naukowa Henryk Sienkiewicz – przesłania i konteksty w literaturze polskiej  z okazji   Jubileuszu 80 - lecia Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu

Zainteresowani nauczyciele

29.11.2016

Biblioteka Pedagogiczna Chełm

http://www.bpchelm.pl/;

II Konferencja Skuteczne nauczanie
Moduł : Technologia informacyjno-komunikacyjna w praktyce szkolnej. Programowanie
http://www.bpchelm.pl/images/Program_II_Konferencji_Skuteczne_
Nauczanie._Programowanie.pdf;

Zainteresowani nauczyciele

1. 12. 2016

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli (LSCDN)

Wojewódzka konferencja Jednostek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego
Wspomaganie szkół i placówek w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

Dyrektorzy,  szkolni koordynatorzy  sieci Doskonalenie we współpracy

5.12. 2016

LSCDN

Warsztaty dla Kadry Kierowniczej gr 1.
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostki oświatowej

Dyrektorzy szkół/placówek

7.12.2016

LSCDN

Warsztaty dla Kadry Kierowniczej gr 2.
Zarządzanie ryzykiem w działalności jednostki oświatowej

Dyrektorzy szkół/placówek

7.12.2016

LSCDN
http://zefir.lscdn.pl/moodle29/;

Warsztaty komputerowe gr 1
Moodle - pierwsze kroki

Zainteresowani nauczyciele

8.12.2016

LSCDN
http://zefir.lscdn.pl/moodle29/

Warsztaty komputerowe gr 2
Moodle - pierwsze kroki

Zainteresowani nauczyciele

5.o1.2017 - 29.01.2017

LSCDN
http://zefir.lscdn.pl/moodle29/

Kurs  Innowacje pedagogiczne – nowatorskie rozwiązania organizacyjne, metodyczne i programowe

Zainteresowani nauczyciele

 

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁREDAGOWANIA KALENDARIUM

 

Last modified: Thursday, 17 September 2020, 3:35 PM