Materiały do warsztatów nr 529 w r. szk. 2018/2019 "Nowe technologie w edukacji - Formularze Google" - grupa A 06.11.2018, grupa B 08.11.2018

Poszerzenie wiedzy na temat warunków zewnętrznych i wewnętrznych uczenia się oraz zastosowanie testów diagnozujących kompetencję uczenia się.

Materiały do części e-learningowej kursu nr 564 "Innowacje pedagogiczne - nowatorskie rozwiązania organizacyjne, metodyczne i programowe"

Wskazówki dla nowych użytkowników, forum techniczne

Kurs wprowadzający do Moodle dla grupy A w sali nr 9 w dniu 01.12.2016

Kurs wprowadzający do Moodle dla grupy B w sali nr 7 w dniu 01.12.2016

Kurs wprowadzający do Moodle dla grupy C w dniu 07.12.2016 oraz dla grupy D w dniu 08.12.2016

Kurs kontynuacyjny o Moodle